Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Gepubliceerd op 29-11-2021

Niëmen

betekenis & definitie

of Memel, rivier in Wesl-Rusland, ontspringt bij Kostjoecki in 't gouvt. Minsk, vormt van Grodno af (waar zij bevaarbaar wordt) de grenslijn tusschen Rusland en Polen, komt bij Schmalleningken (den naam van Memel aannemende) op pruisisch grondgebied, en ontlast zich met twee hoofd-armen (Gilge en Russ) in het Kurische Haff, na een loop van 140 mijlen.

Aan de N., in de nabijheid van Tilsitt, had Napoleon 25 Juni 1807 eene bijeenkomst met keizer Alexander, waardoor de vrede van Tilsitt tot stand kwam; 23 Juni 1812 had de vermaarde overtocht over de N. plaats, waarmede de fransche armee Rusland binnenrukte.

< >