Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Gepubliceerd op 29-11-2021

Kentucky

betekenis & definitie

rivier in de Vereeriigde Staten van Noord-Amenka, ontspringt in de Cumberlandbergen, wordt bij Francfort voor stoomschepen bevaarbaar, valt na 52 mijlen loop in den Ohio, en geeft haren naam aan een der staten van de Unie. De Slaat K., ten N. door den Ohio gescheiden van de staten Ohio, Indiana en Illinois, ten W. door den Mississippi van Missouri, ten Z. begrensd door Tennessee en ten O. door Virginic, is 1772 vierk. mijlen groot, bevolkt met 1,160,000 zielen, is bij uitstek vruchtbaar, heen tot hoofdstad Francfort, en wordt besproeid door de bevaarbare rivieren K., Cumberland, Tennessee, Big-Sandy, Mississippi en Ohio.

De eerste, die K. opnam, was James Macbridge in 1754; vervolgens werd K. bezocht door John Finlay en kolonel Daniël Boone, die er nederzettingen trachtten te vestigen, in weerwil van den tegenstand der Indianen; doch eerst 1790 ruimden de inboorlingen voor goed bet veld in K. aan de europeesche kolonisten (destijds gezamenlijk 73,677 zielen); toen (1790) werd K. opgenomen in den staat Virginia, doch trad 1792 als zelfstandige staat in de Unie. In 1850 (11 Juni) ontving K. zijne tegenwoordige constitutie. Vóór de emancipatie telde K. (in 1860) 225,902 slaven.

< >