Geographisch

Geographisch-woordenboek

Gepubliceerd op 29-11-2021

Jan zonder Vrees

betekenis & definitie

hertog van Burgundie en graaf van Nevers, volgde op 33-j. leeftijd zijnen vader Filips den Stoute op (1404), en erfde diens haat tegen het huis van Orleans, hetwelk aan dat van Burgundie het bewind over Frankrijk betwistte gedurende de krankzinnigheid van Karel VI. In 1407 liet hij hertog Lodewijk van Orleans vermoorden, en kreeg daardoor in Parijs de oppermacht in handen ; doch door dezen moord gaf hij tevens het sein tot den verschrikkelijken burgeroorlog der Bourguignons en Armagnakken.

Uit Parijs verdreven, keerde hij eerst in 1418 daar terug, en maakte dien terugkeer onvergetelijk door het gruwelijke bloedbad, dat hij er aanrichtte. Hij maakte zich meester van den persoon des konings, usurpeerde al het gezag, en door de onlusten, die hij teweeg bracht, werkte hij de veroveringen der Engelschen in Frankrijk in de hand (zie HENDRIK V). Het jaar daarna het hij zich door den dauphin (den lateren Karel VII) verlokken tot een mondgesprek op de brug van Montereau, doch werd bij die gelegenheid door des dauphins gunsteling Tanneguy-Diichatcl vermoord (1419), uit weerwraak over den moord, door hem in 1407 gepleegd op den hertog van Orleans. Hij had zijnen bijnaam te danken aan zijne onverschrokkenheid tegenover Bajazet, door wien hij gevangen was genomen in den slag bij Nicopolis (1396), aan welken slag hij deelnam onder de bevelen van den koning van Hongarije. Ook in 1408 had hij een weergaloozen moed aan den dag gelegd tegenover de Luikenaars.