Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Gepubliceerd op 29-11-2021

Heilige Alliantie

betekenis & definitie

het verbond, dat door keizer Alexander van Rusland 26 Sept. 1815 te Parijs gesloten werd met de monarchen van Oostenrijk en Pruisen, en tot hetwelk vervolgens alle christenvorsten van Europa, uitgezonderd de Paus en Engeland, toetraden een verheven droombeeld van broederlijke liefde en eensgezindheid, dat door al het latere bloedvergieten voldoende beschaamd is.