Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Gepubliceerd op 21-10-2021

Braband

betekenis & definitie

1) een oud hertogdom in de Nederlanden, maakte deel uit van het bourgondische district in het duitsche rijk. Na den wapenstilstand in 1609 werd het gesplitst in Spaansch B. (sedert 1714 genaamd Oostenrijksch B.), zijnde de tegenw. belgische provinciën Zuid-Braband en Antwerpen, en Hollandsch ofNoord-B., nog tegenw. eene nederl. provincie.

De kroonprins van België voert den titel van hertog van Braband.2) provincie van België, tusschen de prov. Antwerpen ten N., en Namen en Henegouwen ten Z., met de hoofdpl. Brussel, die tevens de hoofdstad van België is. Vóór 1832 deel uitmakende van het koningrijk der Nederlanden, droeg de prov. B. destijds den naam van Zuid-B., om haar te onderscheiden van de nederl. prov. Noord-B.

< >