Geographisch

Geographisch-woordenboek

Gepubliceerd op 21-10-2021

Bosch

betekenis & definitie

voormalig eilandje benoorden de prov. Groningen, tusschen de eilanden Rottumeroog en Schiermonnikoog, was in 1535 nog bewoond door eenige visschers; het is thans slechts eene zandplaat, genaamd de Boschplaat.