Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Gepubliceerd op 21-10-2021

Bodin

betekenis & definitie

(Jean), fransch publicist,geb. omstr. 1550 te Angers, was eerst advokaat te Parijs, doch wijdde zich reeds spoedig geheel aan de letterkunde, vergezelde hertog Frans van Alencon op reizen, werd na diens dood procureur des konings te Laon, verloor door weerspannigheid dit ambt,en stierf aan de pest 1596. Zijn voornaamste werk is Delarépublique (Parijs 1577),eene verhandeling in 6 boeken, zijnde het eerste werk, waarin de staatkunde wetenschappelijk is behandeld; hij heeft zelf dit werk in het Latijn vertaald.

Zijne Démonomanie (Parijs 1579) en Theatrum naturw universce (Lyon 1596), bewijzen hoe geleerdheid en bijgeloof bij hem hand aan hand gingen. Door zijne tot op dit oogenblik nog niet geheel in druk verschenen Heptaplomeres de abditis rerum sublimium arcanis haalde hij zich de beschuldiging van atheismus op den hals. Ook is nog van hem te vermelden : Methodus ad facilem historiarum cognitionem (Parijs 1566).(Jean François), fransch geschiedschrijver, geb. 26 Sept. 1766, gest. 1829 te Launoy, schreef twee geachte werken : Recherches historiques sur Saumur et le Haul-Anjou (2 dln. Parijs 1812 - 15) en Recherches hisloriques sur l’Anjou el ses momments (2dln. Parijs 1821-22).

(Félix), zoon van den vorige, geb. 1795 te Saumur, gest. 7 Mei 1837, was redacteur van den "Mercure du 19me siècle” en schreef twee werken, die dikwijls herdrukt en in vele talen overgezet zijn, t. w. : Résumé de l'histoire de France (Parijs 1821) en Résumé de l’histoire d'Angleterre (Parijs 1824).