Geographisch

Geographisch-woordenboek

Gepubliceerd op 21-10-2021

Agnes

betekenis & definitie

(de heilige), volgens de legende eene schoone jonge maagd te Rome, van aanzienlijke geboorte, op haar 13e jaar onder Diocletiaan (304) tot den brandstapel veroordeeld, en, daar de vlammen haar ongedeerd lieten, ter dood gebragt met het zwaard. Twee Agnes-kerken te Rome houden het aandenken in eere van deze martelares voor het geloof, wier gedachtenisdag 21 Januarij is.

Haar symbool is een lam, en in de te Rome voor de Porta Pia gelegene kerk worden op haren gedenkdag de lammeren gewijd, van welker wol de palladien voor de investituur van nieuwe bisschoppen worden geweven.