Gepubliceerd op 14-06-2022

Atmospheer

betekenis & definitie

De atmospheer, die niet alleen als z.g. lucht of dampmantel in een laag ter dikte van 65 à 80 K.M. onzen wereldbol omgeeft, doch ook in de kleinste gaten der aardschors binnendringt en zich met alle wateren vermengt, is geen chemische verbinding, doch een mengsel van een aantal gassen. De twee voornaamste ervan zijn stikstof en zuurstof.

Op 100 deelen atmospherische lucht komen 79 volumendeelen stikstof met 21 volumendeelen zuurstof en deze verhouding van de beide grondstoffen tegenover elkander verandert slechts in zeldzame gevallen en dan nog maar zeer weinig. De atmospheer bevat bovendien nog waterdamp, benevens een geringe en naar tijd en plaats veranderlijke hoeveelheid koolzuur, ammoniak en eenige andere gassen (argon); ook kunnen vaste stoffen in zeer fijne verdeeling (als minerale, plantaardige en dierlijke stofdeeltjes, plantenzaden), kiemen van lage plantaardige en dierlijke organismen (zwammen, bacteriën, enz.) in de lucht blijven zweven, en onder zekere omstandigheden de oorzaken van verschillende gistingen, ontbinding en rotting van organische lichamen en van z.g. infectieziekten worden. Behalve door deze ziektekiemen heeft de A. nog invloed op den mensch door haar graad van droogte of vochtigheid, koude of warmte. Zie verder bij Lucht.