Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Zelfmoordenaar

betekenis & definitie

Zelfmoordenaars werden tot in de tweede helft van de twintigste eeuw nog begraven in ongewijde aarde. Vanaf de vroege Middeleeuwen begroef men deze mensen aan de noordzijde van de kerk, zogenaamd onder de drup van de kerk. De oude kerken hadden nog geen dakgoten. In 1816 werd in het Friese plaatsje Goutum baron Von Glockmann van Wiardastate onder 'de drup' begraven. zie ook: aarde ongewijde.