Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Wiewerd

betekenis & definitie

In de Friese Greidhoek tussen Leeuwarden en Sneek ligt het kleine dorpje Wiewerd. Hoewel slechts enkele huizen groot, is de naam bekend over de gehele wereld. Het dorp wordt jaarlijks door duizenden bezocht.

In 1765 vonden enige timmerlieden, die bezig waren met herstelwerkzaamheden in de uit 1200 daterende Sint-Nicolaaskerk, in de crypte onder het vroegere hoofdaltaar elf houten lijkkisten, waarin zich elf gave lijken bleken te bevinden. De kisten waren met linnen bekleed en ook de kleding van de doden bleek nog in zeer goede staat. In 1804 waren er in de kelder nog zes kisten, in 1853 nog vijf en thans zijn er nog vier aanwezig. De daarin liggende lijken zijn niet meer geheel compleet en het gehele interieur met de kleding is gestolen. Ondeskundige onderzoeken en souvenirjagers zijn de oorzaak van de weinig piëteitsvolle wijze waarop de nu nog aanwezige doden worden tentoongesteld.

Het merkwaardige van de mummificering is dat zij langs natuurlijke weg is ontstaan. Alles wat aan bederf onderhevig is en in deze kelder wordt gebracht gaat niet tot ontbinding over, maar ondergaat een geleidelijk indrogingsproces. Door dit proces, dat wij (oneerbiedig) kunnen vergelijken met het indrogen van stokvis, zakken de weke delen in en krijgen bijvoorbeeld de ingewanden het aanzien van gedroogd zeegras. De beenderen worden broos en de huid voelt perkamentachtig aan. Vanzelfsprekend vermindert het gewicht zéér sterk, zelfs zo, dat het best bewaarde lijk, vermoedelijk van de Leeuwardense goudsmit Stellingwerf, bij onderzoek niet meer dan drie kilo woog. Wie hier verder nog rusten is nog altijd een raadsel; er zijn boeken vol over geschreven. Volgens de ene schrijver rusten hier leden van het geslacht Walta, volgens anderen leden van de godsdienstige sekte der Labadisten, zo genoemd naar hun leider, de gevluchte Franse dominee Jean de Labadie, die in de zeventiende eeuw in Wiewerd een toevlucht hadden gevonden. Een verklaring voor deze natuurlijke mummificatie heeft men tot op heden niet kunnen vinden.' zie ook : mummificeren.