Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Vinger uit het graf

betekenis & definitie

Dit komt als de dode geslagen is door zijn eigen kind. In Noord-Holland bestond het gezegde: 'Iemands hand groeit boven zijn graf uit'. Vermoedelijk vindt dit volksgeloof zijn oorsprong in het feit, dat op het kerkhof een vingervormige paddestoel in één nacht uit de losse grafaarde kan opschieten. De paddestoel is de Stinkzwam (Latijn: Phallus impudicus).