Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Vanitas

betekenis & definitie

Betekent ijdelheid, zinnebeeld van vergankelijkheid; in Prediker 1:2 staat 'Vanitas vanitatum et omnia vanitas', dat wil zeggen: ijdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid. Het wijst op de kortstondigheid van het aardse leven en de betrekkelijkheid van alles. De erbij behorende afbeelding is een doodshoofd met twee gekruiste beenderen, een symbool dat opkwam in de eerste helft van de achttiende eeuw.

Op de achtergrond een grafsteen met vanitassymbool, Giethoorn