Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Ursula

betekenis & definitie

De heilige Ursula, gedenkdag 21 oktober, is de patrones van de stervenden.

Volgens een in de elfde eeuw ontstane legende, zou Ursula de dochter zijn geweest van een koning uit Brittannië, die in de negende eeuw leefde. Zij zou, na terugkeer uit Rome, in Keulen de marteldood zijn gestorven. Ursula wordt afgebeeld in vorstelijk gewaad met een pijl in de hand. Als patrones van de stervenden wordt zij ook wel afgebeeld met een verrimpeld aangezicht en schreiende ogen. zie ook: pijl.