Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Uittreding

betekenis & definitie

Over uittreding, dat wil zeggen over het buiten je eigen lichaam treden van je ziel (geest), wordt in uitvaartliteratuur vele verhalen verteld. In alle culturen wordt over uittreding gesproken. In het Tibetaanse dodenboek staat nauwkeurig beschreven wat mensen meemaken als zij komen te overlijden.

Ook de schrijver Ernest Hemingway en de psychiater Carl Jung hebben hun eigen uittreding of bijna doodervaring beschreven. Vele geleerden, zoals prof. Elisabeth Kübler-Ross hebben zich hierin verdiept. In vele culturen waar men nog het zogenaamde Sjamanisme kent, heeft men ervaring met het uittreden van de geest uit het lichaam. zie ook: animisme.