Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Rouw aan het hof

betekenis & definitie

Hevig was het rouwbetoon in het hofceremonieel. De Franse koningin-weduwe bleef een voljaar in haar met zwart behangen kamer. Zwart laken verving het vloertapijt. Isabella van Bourgondië, de gemalin van Karel de Stoute, lag na de dood van haar vader, hertog Karel I van Bourbon (1456), zes weken onafgebroken te bed in rouwkap en -mantel met bef; zo ontving zij bij kaarslicht de rouwbezoeken.

Het rouwkleed waarin Philips de Goede na de moord op zijn vader de koning van Engeland ontving was zo lang dat het van het hoge ros af dat hij bereed de aarde raakte. Bij de lijkplechtigheden voor Karel de Stoute te Nancy kwam de jonge hertog van Lotharingen. Karels overwinnaar, het lijk van zijn vijand de laatste eer bewijzen in een rouwgewaad 'à l'antique'. dat wil zeggen dat hij een lange gouden baard tot op de gordel droeg, waarmee hij één der negen dapperen voorstelde en zo zijn eigen zegepraal vierde. Zo vermomd bad hij een kwartier lang bij het lijk. Toen in 1404 Philips de Stoute van Bourgondië te Brussel overleden was, kocht men tweeduizend ellen zwart laken om allen die het lijk naar Dijon zouden volgen met een rouwgewaad te kleden. Iets dergelijks gebeurde ook bij het overlijden van Philips de Goede in 1474 en van Karel V in 1558. In de Middeleeuwen werd de rouw gedragen op kosten van het sterfhuis, soms voor zeer veel personen. Oude rekeningen bevatten vaak aanzienlijke bedragen 'aen swart lakene'.Vele aanzienlijke vrouwen legden de rouw nooit af om gedurende haar hele verdere leven haar echtgenoot te betreuren.