Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Ringwalheuvel

betekenis & definitie

Een grafheuvel omgeven door een gracht en een wal. Daarbinnen bevindt zich een rondweg, die de eigenlijke tumulus (heuvel) omsluit. Deze rondweg om de buitenkant van de heuvel wekt sterk de indruk dat men te doen heeft met een processie-, speel of dansweg.

Het is zeer goed mogelijk dat zich op een rondweg een dodenspel heeft afgespeeld, misschien wel met de dode zelf. Onderzoek heeft uitgewezen dat dodendansen in de Middeleeuwen hun oorsprong vinden in de dansen met doden in de voorchristelijke tijd. Opmerkelijk is dat de oude Friese begraafplaatsen dezelfde vorm en aanleg hebben als ringwalheuvels en dat ook hier de begrafenisstoet in processie over de rondweg om het beaardingsveld schreed alvorens de dode werd begraven. Indien de oude Friese begrafenisrite van het ronddragen van de dode rondom het graf veld (perambuleren) de naklank is van een prehistorisch dodenspel, dan is het niet uitgesloten dat de oude kerkhoven, zoals die in de negende en tiende eeuw na Christus zijn ontstaan, verwant zijn aan voorchristelijke begraafplaatsen of zelfs (ringwal)-grafheuvels. zie ook: amfidromie.