Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Opleesrol

betekenis & definitie

In een deftig gezin kwamen op de eerste avond na het sterfgeval de bloedverwanten en vrienden bijeen om de 'leesceelen' of'opleesrollen' gereed te maken, de ellenlange stroken papier waarop ieder de namen aantekenden van hen die genodigd moesten worden.

Deze opleesrollen, de zogenaamde 'aansprekersceelen', welke met een zwart bandje waren dichtgebonden, werden daarna aan de 'bidders ter begrafenisse' ter hand gesteld. Aan de hand van deze ceelen werden de begrafenisbriefjes rondgebracht. Bewaard gebleven is onder andere '1667. Opleesrolle van de Begraffenisse van jufft. jacoba Duvelaer tegen donderdag den 18 Febru', in de Nieuwe Kerk te Middelburg. De 'opleesrolle' bevat de namen van 139 genodigden en tevens die van de twaalf dragers. zie ook: aansprekersceel