Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Opgraven

betekenis & definitie

Bij opgraven is het de bedoeling om stoffelijke resten te herbegraven op een andere plaats. Hiervoor is vergunning nodig van zowel de burgemeester als van het hoofd van de Provinciale Gezondheidsdienst, volgens artikel 29 van de Wet op de Lijkbezorging.