Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Nobis

betekenis & definitie

Of nobisse, is een naam waar in de negentiende eeuw in de volksmond de duivel mee werd bedoeld. Nobis is ook een oude naam voor hel.

In een vage legende wordt verhaald, dat er op de weg naar het hiernamaals een herberg is, waar de vertrekkende ziel uitrust, alvorens zij naar de hel of hemel vertrekt. Deze herberg zou dan Nobiskroeg of Duivelskroeg heten. Voor deze naam zijn twee verklaringen: ten eerste is het woord nobis afgeleid van het Griekse abyssus dat afgrond betekent, de afgrond van de hel. Op de tweede plaats denkt men dat het afgeleid is uit een gedeelte van de mis, waarin het woord nobis voorkomt. Naast vele oude kerkhoven bevond zich vroeger een kroeg of herberg, waar de begrafenisgangers na afloop een glaasje gingen drinken, zogenaamd tegen de doodsbacillen. Zo'n kroeg noemde men in de volksmond een Nobiskroeg.