Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Nimbus

betekenis & definitie

De letterlijke betekenis is wolk of nevel. Ook de stralenkrans om het hoofd van Christus en heiligen wordt zo genoemd.

In de christelijke kunst is het een lichtschijn, meestal in de vorm van een gouden schijf, om (of achter) het hoofd van goddelijk geachte of heilige personen. In de vroege Middeleeuwen duidde men de gestorvene aan met een ronde nimbus, de levende met een vierkante. Sinds het midden van de vierde eeuw worden eerst Christus en vervolgens allerlei andere figuren onderscheiden door een cirkelvlak dat het hoofd omgeeft.