Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Necrofilie

betekenis & definitie

Perverse liefde voor doden of stervenden. Onzedelijke handelingen met lijken.

Seksuele handelingen met overledenen worden soms gepleegd door zwaar gestoorde lieden die uit hoofde van hun beroep in aanraldng komen met lijken. Volgens de Zwitserse psychiater dr Th. Spoerri, die in de jaren 1975-1977 47 gevallen onderzocht, ligt de bevrediging die een necrofiel vindt in de seksuele handelingen met een dood lichaam aan het feit dat hij zich grotere vrijheden kan veroorloven dan met een levende partner.