Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Lijkpop

betekenis & definitie

Een kenmerk van vorstelijke uitvaarten is het vaak zeer lange tijdsverloop tussen sterven en de uitvaartplechtigheid. Door deze lange periode van voorbereiding, welke men nodig had om alle toebereidselen te kunnen treffen, was men genoodzaakt tot conservering over te gaan. De meest gebruikelijke methode was balseming, skelettering of alcohol.

Het is begrijpelijk dat de overledene dan niet meer toonbaar was. De behoefte aan een zichtbaar beeld van de overledene onderving men door een persoon als de overledene uit te dossen. Een begrafenisrekening uit 1375 uit Polignac (Frankrijk) vermeldt onder andere een bedrag voor een ruiter die de dode uitbeeldde. Bij koninklijke begrafenissen, welke in Frankrijk gewoonlijk eerst veertig dagen na het overlijden werden gehouden, was het meestal een leren pop, geheel gekleed in de vorstelijke staat, waarbij naar grote gelijkenis werd gestreefd. De aandacht van het volk concentreerde zich op het zien van zo'n beeld. Onder andere voor de vorsten Karel vii, Karel viii en Isabella van Beieren werden dergelijke poppen vervaardigd. Voor Karel vi, koning van Frankrijk, boetseerde men een goed gelijkend beeld van was, dat veertig dagen lang getooid met de koninklijke klederen en sieraden op een pronkbed lag opgebaard. Bij de generale repetitie van de uitvaart van Karel V op 31 augustus 1558 in de kapel van het klooster te Yuste in Spanje, lag in de lijkkist een persoon of pop welke grote gelijkenis vertoonde met de keizer. Karel V was hierbij zelf met zijn edellieden in rouwkleding aanwezig. zie ook : balseming, skelettering, effigie.Het ontvlezen of skeletteren van opgegraven lijken op de Chinese begraafplaats te San Francisco voor transport naar ChinaGenerale repetitie van de uitvaart van Karel V op 31 augustus 1558 in het klooster te Yuste in Spanje