Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Doodwensen

betekenis & definitie

Een verbastering van het doodwensen is onderstaand eigenaardige vers, dat in een Amsterdams poëzie-album werd gevonden. Gelezen in de volgorde zoals het geschreven is, is het een heilwens.

Leest men echter achter elkaar de regels 1-4-3-2-5-8-7-6-9-12-11-10-13-16-15-14 dan wordt het een vervloeking. 1. Ik wens U op Uw levenspad: 2. De ware rust des harten. 3. En dat gij nooit genieten moogt: 4. Veel onheil ramp en smarten. 5. Dat gij in heel Uw huis: 6. Door God gezegend wordt: 7. En dat gij nimmer meer: 8. Met onheil wordt bezocht. 9. Leeft gij in ongeluk: 10. Dat zal mijn hart bezwaren. 11. Maar neemt gij toe in deugd 12. Dat zal mij vreugde baren. 13. Ik wens U dan voor t'laatst: 14. Hetgeen U zalig is. 15. En dat gij nooit geniet: 16. Een eeuwig droefenis.'