Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Volmacht

betekenis & definitie

s., folmacht.