Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Uitwerking

betekenis & definitie

s., (út)wurking; — hebben, fortuten dwaen; het moet eerst zijnhebben, it moat útarbeidzje; het heeft weinig —, it slacht gjin merk, mark.