Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Tevreden

betekenis & definitie

adj. & adv., tofreden, kontint fornoege; met een bescheiden deel zijn, mei healwyn silen tofreden wêze.