Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Schild

betekenis & definitie

s.n., skyld (it), skild (it); (van dak), hou(we).