Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Overal

betekenis & definitie

adv., oeral, rounom, allerwegen.