Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Optuigen

betekenis & definitie

v., optuge, -tugje; (van paard), opteamje.