Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Oplossing

betekenis & definitie

s., oplossing; iets tot een brengen, ta in útdragene saek komme, eat útite; de eenvoudigste, de koartste klap.