Gepubliceerd op 09-04-2021

Onwel

betekenis & definitie

adj., net goed, net lekker, biroerd mâl, healnôch (en goar), healgear (en goar), net rjocht by de tiid, heal; zichvoelen, omkeard wêze; ik voel mij —, it keart my om; zeerzijn, it skjin wei hawwe.