Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Nazaat

betekenis & definitie

s., neikomling, neisiet.