Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Meter

betekenis & definitie

s.; (maat, meetapparaat), meter; (persoon), mjitter; de stand van de opnemen, meteropnimme; persoon die de opneemt, meteropnimmer.