Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Maatschappij

betekenis & definitie

s., maetskippij.