Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Lever

betekenis & definitie

s., lever.