Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Keren

betekenis & definitie

v., keare; binnenst buiten —, omstrûpe.