Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Dreun

betekenis & definitie

s., droan, dreun dreunen, v., droane, dreune, dinderje.