Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Conventie

betekenis & definitie

s., konvinsje.