Gepubliceerd op 02-04-2021

Bezwaar

betekenis & definitie

s.n., biswier (it), swierrichheit, slimmens, bitinking; groot, boppelêst, ballêst, biswiering; bezwaren, heakken en oezen, innen en oanen, fiven en seizen; ergens geenin zien, earne net oer kreune; zonder —, sachts, safts, sêfts; altijd bezwaren zien, altyd mei it spoek op ’e rêch rinne, spoeksjen; steeds bezwaren ziend, spoeksjoch, spoeksjoggerich; kom maar met je bezwaren voor de dag, kom der mar mei del.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!