Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Apotheek

betekenis & definitie

s., apotheek (de & it), apteek (de & it).