Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Afwikkelen

betekenis & definitie

v., ôfwuolje.