Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Aantijging

betekenis & definitie

s., oantiging, bitiging; lasterlijke —, kwealaster.