Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Gepubliceerd op 13-07-2022

Principe

betekenis & definitie

beginsel; oorzaak; grondbeginsel stelregel; bestanddeel; principe mère, grondbeginsel le principe d’Archimède, de wet van Archimedes; dans le principe, in ’t begin; oorspronkelijk; dès le principe, van ’t begin; de principe, en principe, in beginsel, principieel; par principe, uit beginsel, uit principe; sans principes, beginselloos; gewetenloos.