Marketing betekenis & definitie

Marketing is de verzamelnaam voor die categorie activiteiten die ervoor moet zorgen dat een bepaald product of bepaalde dienst bij zoveel mogelijk klanten bekend wordt zodat, daaruit voortvloeiend, zoveel mogelijk omzet worden gegenereerd.

Deze activiteiten worden ook wel de 'marketing mix' genoemd: product, prijs, plaats, promotie en personeel (de 5P's). Binnen de marketingmix wordt afstemming gezocht tussen de 5P's om tot een zo goed mogelijk (winst) resultaat te komen voor de organisatie. Deze elementen worden verzameld in het marketingcommunicatie plan.
Een belangrijk doel van marketing is om op langere termijn in de wensen en behoeften van de doelgroep (de klanten) te kunnen voorzien. Het is verstandig om tussentijds regelmatig marktonderzoek te verrichten en bij te kunnen sturen in elementen van de marketing mix.