Redactie Ensie

Fitness begrippen omschreven

Gepubliceerd op 10-03-2016

2016-03-10

Vetpercentage

betekenis & definitie

Het vetpercentage geeft een indicatie van de hoeveelheid vet een menselijk lichaam heeft. Dit is belangrijk voor de gezondheid, een hoog vetpercentage brengt bepaalde gezondheidsrisico’s met zich mee.

Men kan op verschillende manieren achterhalen hoe hoog het vetpercentage van diens lichaam is. De meest gebruikte methode hiervoor is de zogenaamde huidplooimeting, waarbij op verschillende plekken op het lichaam wordt gekeken naar plooien in de huid. Deze plooien zijn namelijk indicatoren voor vet. Een andere methode om het vetpercentage van iemand te meten, wordt uitgevoerd met behulp van elektriciteit. Hierbij wordt er een kleine elektrische lading van de enkel naar de pols gestuurd en gemeten hoe lang de lading over deze afstand doet. Op basis hiervan wordt bepaald hoe hoog het vetpercentage is, met de wetenschap dat spieren elektriciteit beter geleiden dan vet.

Hoewel ieder persoon verschilt in lichaamsbouw, zijn er maatstaven voor wat een gezond vetpercentage is voor zowel mannen als vrouwen uitgesplitst naar leeftijdcategorie. Voor alle leeftijdscategorieën geldt dat een gezond vetpercentage voor mannen lager ligt dan voor vrouwen. Dit heeft er mede mee te maken dat bij mannen het vet over het algemeen het meest rondom de buik voorkomt. Hier zitten vitale organen, waardoor vetophoping een gevaarlijk is. Bij vrouwen komt vet voornamelijk in de billen en benen te zitten, wat relatief minder gevaarlijk is. Een gezond vetpercentage van 17 tot 29 jaar is voor een man ongeveer 10-15 procent, terwijl voor het vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie 20-25 procent is. Voor mannen boven de 40 jaar geldt een gezond vetpercentage van rond de 20 procent, bij vrouwen van gelijke leeftijd is dit rond de 30 procent.