Findio

Findio is dé manier om online geld te lenen.

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Kredietvergoeding

betekenis & definitie

De kredietvergoeding is het bedrag dat een kredietnemer betaalt aan de kredietverstrekker voor het ontvangen van een lening. Kredietvergoeding is dus een ander woord voor rente en wordt doorgaans uitgedrukt in een percentage van de totale kredietsom. De kredietvergoeding bevat niet de aflossing van de lening.

De kredietvergoeding kan op twee manieren vastgesteld worden. Bij een persoonlijke lening staat het geleende bedrag op voorhand vast, net zoals de looptijd, aflossing en de rente. In dit geval weet de kredietnemer bij aangaan van het contract wat de maandelijkse kredietvergoeding is. In het geval van een doorlopend krediet is de kredietvergoeding vooraf niet te bepalen. Dit komt omdat het geleende bedrag (waarover rente betaalt moet worden) op voorhand niet vaststaat. Tevens is de kredietvergoeding in dit geval flexibel, waardoor deze kan stijgen of dalen tijdens de looptijd van de lening.

De maximale kredietvergoeding is wettelijk vastgelegd. Deze rente bestaat uit de wettelijke rente plus een maximaal afgesproken rente. Deze constructie is in het leven geroepen om kredietnemers te beschermen tegen te hoge rentes. De maximale kredietvergoeding geldt voor alle soorten krediet, dus ook voor flitskredieten.