Findio

Findio is dé manier om online geld te lenen.

Gepubliceerd op 03-08-2016

2016-08-03

Kredietgever

betekenis & definitie

Een kredietgever verstrekt leningen aan kredietnemers. In ruil voor het geleende bedrag betaalt de kredietnemer periodiek rente en aflossing aan de kredietgever. Kredietgevers kunnen leasemaatschappijen, financieringsmaatschappijen of banken zijn. Een kredietgever kan een geldlening aanbieden, maar het kan bijvoorbeeld ook een leasecontract zijn.

Het is voor een kredietnemer mogelijk om direct met de kredietgever een overeenkomst af te sluiten. Daarnaast kan er ook krediet verkregen worden met behulp van een intermediair. Een intermediair fungeert als tussenpersoon tussen de kredietgever en kredietnemer. Een intermediair heeft als voordeel dat deze persoon de markt goed kent en daardoor gedegen advies kan geven. Het nadeel van een tussenpersoon is dat er vaak kosten in rekening worden gebracht voor het advies en het aanvragen van het krediet. Ook ontvangt een intermediair vaak provisie van de kredietgever voor het afsluiten van een krediet.

Het is voor kredietgevers verplicht om de consument goed te informeren over de voorwaarden van een lening. Zo kan worden voorkomen dat kredietnemers in financiële problemen terecht komen en niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Kredietgevers controleren ook de gegevens van consumenten bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Het BKR houdt toezicht op het aantal kredieten dat een consument heeft lopen en heeft inzicht in eventuele betalingsachterstanden in het verleden.

Om leningen te mogen verstrekken moeten kredietgevers een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of de Nederlandsche Bank hebben. Zij controleren of kredietgevers de regels naleven en of ze aan de voorwaarden voldoen. De AFM heeft de mogelijkheid om boetes uit te delen of de vergunning van een kredietgever in te trekken. Ook houdt de AFM een waarschuwingslijst bij waarop te zien is welke kredietgevers zich in de gevarenzone bevinden. Bovendien kan op de site van de AFM gecontroleerd worden of een kredietgever een vergunning heeft.