Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

Gepubliceerd op 28-03-2017

premievrije aanspraken

betekenis & definitie

premievrije aanspraken - Term uit de pensioenwereld: wanneer iemand van de ene naar een andere pensioenregeling overstapt, bijvoorbeeld omdat hij van baan verandert, krijgt hij als hij te zijner tijd met pensioen gaat van het eerste pensioenfonds een pensioen uitgekeerd. Dat komt doordat hij tijdenlang premies heeft betaald, die door het eerste pensioenfonds zijn belegd en waarmee een bepaalde pensioenaanspraak is opgebouwd.