Redactie Ensie

Begrippen omtrent familie zaken omschreven

Gepubliceerd op 16-02-2016

2016-02-16

vFAS

betekenis & definitie

vFAS is de afkorting voor de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators. De vFAS biedt scheidende partners informatie over allerlei praktische zaken die hiermee te maken hebben, zoals de verdeling van de inboedel en de alimentatie.

In het geval men gaat scheiden van elkaar, is dit meestal een pijnlijk proces. Over het algemeen is men door een scheiding zeer emotioneel, waardoor het moeilijk is om bepaalde beslissingen te nemen. De vFAS biedt hiervoor hulp in de vorm van informatieverstrekking en mediation. Met betrekking tot het eerste zal de vFAS beide partners kunnen voorzien van informatie over de verdeling van bezittingen en de berekening of vaststelling van eventuele alimentatie. De vFAS kan hieromtrent bijvoorbeeld ook voorlichting geven over hoe men vanaf het moment van de scheiding op een respectvolle manier met elkaar om gaat.

Daarnaast kan de vFAS optreden als bemiddelaar tussen de scheidende partijen. Dit noemt men mediation. Men kan het bij een scheiding niet eens zijn met elkaar over bijvoorbeeld de verdeling van de inboedel of het bedrag dat men moet afdragen als alimentatie. De vFAS is gespecialiseerd in dit soort verdelingsvraagstukken en kan op basis hiervan professionele hulp bieden wanneer men er zelf niet uit komt.

Niet alleen kan men bij de vFAS terecht wanneer men gaat scheiden, de vFAS kan ook hulp bieden bij het advies over adoptie, huwelijkse voorwaarden en erfrecht. Wanneer men niet zeker is over het accepteren van een erfenis, bijvoorbeeld als men denkt dat de overledene meer schulden dan bezittingen nalaat, dan kan men de vFAS inschakelen om hierover advies te geven. Dit kan ook wanneer men in conflict komt met andere familieleden over de verdeling van de erfenis.